Få en energioptimering af dit ventilationsanlæg og opnå store besparelser på ventilation

Når du får energioptimeret dit ventilationsanlæg kan du og spare helt op til 50% på elregningen. En energioptimering af din ventilation giver dig hurtige besparelser og klimavenlig ventilation!

Energioptimeret ventilation er noget, man kan mærke! På sit velbefindende, på arbejdsglæden, på samvittigheden og ikke mindst på elforbruget. Og så er investeringen til et energioptimeret ventilationsanlæg hurtigt betalt tilbage – grundet besparelserne.

Årsager til dårlig ventilation og uøkonomisk drift

Der er to hovedårsager til et for stort energiforbrug til ventilations- anlægget. Den ene er ringe eller ingen automatik og generel mangel på en behovsstrategi for indeklimaet. Den anden årsag er fejl og defekte komponenter grundet dårlig eller total mangel på vedligeholdelse af ventilationsanlægget.

Energioptimeret ventilation kan halvere dit elforbrug

Uvildige undersøgelser viser, at 20-30% af alle ventilationsanlæg har et for stort energiforbrug, og at 50% af dem kan halvere energiforbruget. Besparelserne på elforbruget kan opnås helt enkelt ved at ændre på driftsparametrene. Ved at justere på driftstiderne, luftmængderne og temperaturerne, kan der opnås betydelige resultater omgående.

Man kan altså både opnå et optimalt og miljørigtigt indeklima og samtidig opnå store besparelser på el- og varmeforbruget. Det gælder både gamle bygninger, nyrenoverede og helt nye bygninger.

Få et eftersyn af et VENT-certificeret ventilationsfirma

E. Klink er certificeret efter VENT-ordningen. Læs mere om VENT-ordningen her. E. Klink er således bemyndiget til at foretage uvildige undersøgelser og udførelse af ventilationsopgaver, som sikrer, at ventilationsanlægget til stadighed lever op til kundens funktionskrav, hvad angår anlægsydelse og energiforbrug. Når man får et ventilations- og indeklimaeftersyn af E. Klink, sikres man certificeret kvalitet efter ensartede retningslinjer.

Få energioptimeret dit ventilationsanlæg

Ring på 44 91 28 91 og få afklaret, om der kan spares i tusindvis af kroner på el-regningen – år efter år – ved at få en energioptimering af dit ventilationsanlæg!

Særlige fokusområder

Ventilation til hospitaler, laboratorier og renrum

Hospitals- og Pharma-gruppen er en specialenhed hos E. Klink, der har stor erfaring med alle ventilationsopgaver, der er rettet mod hospitaler, laboratorier med renrum og farmaceutisk industri.

Samarbejdsformer – kundefokus og fleksibilitet

Hos E. Klink arbejder vi med alle udbudsformer og tilpasser os naturligvis bygherrens, arkitektens og/eller rådgiverens foretrukne udbudsform.

Energioptimeret ventilation

Energioptimeret ventilation er noget, man kan mærke! På sit velbefindende, på arbejdsglæden, på samvittigheden og ikke mindst på elforbruget. Og så er investeringen til et energioptimeret ventilationsanlæg hurtigt betalt tilbage – grundet besparelserne.