LEVERANDØR & FAKTURERING

For at sikre den mest effektive og hensigtsmæssige behandling af fakturaer til E. Klink A/S har vi følgende krav til modtagelse af fakturaer:

GENERELLE KRAV TIL FAKTURA

 • Faktura skal være udstedt i overensstemmelse med skattestyrelsens regler.
 • Faktura skal altid indeholde det fulde navn på bestiller/ordregiver.
 • På fakturaen skal E. Klink A/S’ konteringsreference tydeligt fremgå.

KONTERINGSREFERENCE

Konteringsreferencen, som oplyses af bestilleren/ordregiveren, er en forudsætning for hurtig og sikker behandling af indkomne fakturaer. Mangler konteringsreferencen, vil fakturaen blive afvist og returneret.

Konteringsreferencen skal bestå af én af følgende tre oplysninger:

 • Projektnummer som altid består af otte cifre.
 • Maskine- eller registreringsnummer hvis bestilling vedrører en maskine eller en bil.
 • Finansnummer, afdelingsnummer og initialer i formatet: Finansnummer-afdelingsnummer-initialer.

Bemærk, at E. Klink A/S ikke betaler forsinkelsesrenter, hvis en faktura returneres på grund af manglende konteringsreference.

Er du i tvivl om konteringsreferencen, så kontakt bestilleren/ordregiveren hos E Klink A/S, inden fremsendelse af faktura.

FREMSENDELSE AF FAKTURA

Faktura til E. Klink A/S kan fremsendes på én af følgende måder:

 • Fremsendelse per EDI: For opsætning kontakt venligst:
  bogholderi@eklink.dk. EAN-nummer: 5790002031144
 • Fremsendelse per e-mail: Fremsendelse af faktura pr. mail skal ske til mailadressen: kreditor@eklink.dk. Fakturaen skal være vedhæftet mailen i PDF-format.
 • Øvrige henvendelser til kreditorbogholderiet, herunder fremsendelse af kontoudtog og rykkere, skal ske til mailadressen: bogholderi@eklink.dk.