TOTAL VENTILATION

VI ER SPECIALISTER I ENERGIOPTIMERET VENTILATION

VI SAMLER ALLE KOMPETENCER INDEN FOR VENTILATION

Når du vælger E. Klink til at lave din ventilation, får du en samarbejdspartner, der har samlet projektering, byggeledelse, design, produktion, montering, indregulering og service ét sted. Dermed får du ventilation af høj kvalitet med effektiv produktion, stor fleksibilitet og punktlig levering i alle faser af byggeriet.

PROJEKTERING OG BYGGELEDELSE

VI STYRER BYGGERIET SIKKERT IGENNEM ALLE FASER
Projekteringen af et ventilationsanlæg er fundamentet for løsningens kvalitet. Det kræver faglig dygtighed og erfaring for at løsningen bliver optimal. Det mestrer vores erfarne teams af ingeniører, konstruktører og tekniske designere til fulde.

DISCIPLIN OG RETTIDIG OMHU
Projekteringsafdelingen er krumtappen i samarbejdet med bygherrens rådgivende ingeniører og arkitekter. Vores projektledere styrer projekt og samarbejde, de forudser og løser de tekniske problemer, hvis de opstår undervejs og sikrer, at alle byggetekniske krav overholdes.

STYRING AF DE HELT STORE OPGAVER
Som en del af Wicotec Kirkebjerg koncernen og herover Aarsleff koncernen tilbyder vi tværfaglig projektering, koordinering og styring af de omfattende og ofte teknisk krævende teknikentrepriser, hvor også el og VVS indgår.

DIGITALT DESIGN MED 3D BIM-TEKNOLOGI

Som BIM-projekterende ventilationsentreprenør arbejder vi tæt sammen med vores rådgivende partnere om det ”Det Digitale Byggeri”. Med vores store erfaring på området maksimerer vi udbyttet ved BIM-design og digital dataintegration.

BYGGERI TIL AFTALT TID, KVALITET OG PRIS
Som et integreret team af BIM-projekterende partnere er vi rustet til at aflevere projekterne til aftalt tid, kvalitet og pris. Læs mere om digitalt byggeri her.

ANVENDT BIM-TEKNOLOGI
Vi anvender følgende programmer:
– AutoCAD/MagiCAD,
– Revit MEP/MagiCAD
– NavisWorks

PRODUKTION – FAGFOLK OG MODERNE MASKINER

HØJTEKNOLOGISKE MASKINER OG DYGTIGE MEDARBEJDERE. UDBYTTET ER EFFEKTIV OG FLEKSIBEL KVALITETSPRODUKTION
Hos E. Klink producerer vi stort set alt, hvad der indgår i vores ventilationsanlæg. Vi investerer i avancerede, højteknologiske maskiner, der sikrer præcision og stor kapacitet i produktionen.

Hertil kommer lagerfaciliteter og egen distributionscentral. Årligt bearbejder vi ca. 500 tons galvaniseret og rustfri stål.

EFFEKTIVE IT-STYREDE PROCESSER
Produktionsafdelingen modtager opgaven elektronisk fra projekteringsafdelingen, hvor design- og produktionsfiler typisk overføres direkte til de respektive maskiner. Råvare-coils og hele plader hentes fra lageret, udrulles, skæres, bukkes, svejses, skrues, nittes og samles til større enheder, der herefter leveres af os direkte på byggepladsen.

FLEKSIBILITET OG LEVERINGSSIKKERHED
Kvalitet, fleksibilitet og leveringssikkerhed er nøgleord for vores produktion. Vi har en moderne maskinpark og en produktionsafdeling med nogle af branchens dygtigste og mest erfarne smede, som hæger om de håndværksmæssige dyder.

STÅL OG ALUMINIUM I KYNDIGE HÆNDER
Smedene fremstiller mange specielle emner i den 1.500 m² store produktionshal. De arbejder med både sort- og galvaniseret stål, rustfrit stål, zink og aluminium m.m. for at få de standardiserede emner til at passe sammen med det skæve og ukurante.

HOS E. KLINK PRODUCERER VI ALT INDEN FOR:
Rektangulære kanaler og bøjninger
Spirorør
Specialstykker
Specielle fortrængningsarmaturer 
Specialbæringer
Lyddæmpere
Maskinrumsvægge
Emfang og taghætter/gennemføringer
Facaderiste

MONTERING – KVALITETSHÅNDVÆRK TIL TIDEN

DER SKAL VÆRE STYR PÅ ENKELTDELENE, NÅR HUNDREDVIS AF KANALER, SPIRORØR, LYDDÆMPERE OG ARMATURER SÆTTES SAMMEN TIL ÉT SAMLET ANLÆG
Hos E. Klink benytter vi kun vores egne montører. Det sikrer, at anlæggene bliver installeret præcis som de er tænkt – med et ensartet højt kvalitetsniveau og til tiden.

TEAMWORK, PRÆCISION OG TIMING
Monteringsafdelingens specialiserede håndværkere arbejder tæt sammen med projekteringsafdelingen, produktionsfolkene og vores indreguleringsteknikere.
Vi har egne ventilationsteknikere og -elektrikere, hvilket sikrer en høj driftssikkerhed i de komplekse automatiske sensorstyrede ventilationssystemer.
Det tætte teamwork reducerer risici for fejl og misforståelser, og styrker koordinering og tidsplanlægning igennem hele byggeprocessen. Udbyttet er kvalitetshåndværk til tiden.

INDREGULERING – ENERGIBESPARENDE OPTIMERING

VI SKRUER NED FOR ELREGNINGEN OG OP FOR LUFTKVALITET OG MILJØSIKRING
E. Klink har egne teams af erfarne indreguleringsteknikere, som på baggrund af elektroniske målinger af indeklima og lyd sikrer, at ventilationsanlægget overholder de projekterede værdier og krav.

I tæt samarbejde med projekteringsafdelingen følger de op på eventuelle ændringer, der kan være foretaget undervejs i projektet, så volumenstrømme og lyd korrigeres optimalt overalt i anlægget.

Når indreguleringen er færdig, står der et totalt energioptimeret ventilationsanlæg designet til at skabe trivsel og til at skåne miljøet. Opgaven er løst, og anlægget kan sættes i drift.

SERVICE OG SERVICEAFTALER

TEGNING AF SERVICEAFTALER BETALER SIG
Sørg for jævnligt at få ventilationsservice på dit ventilationsanlæg – du får et godt indeklima og energioptimal ventilation.

ALLE VENTILATIONSANLÆG “TABER PUSTEN” OVER TID
Derfor bør dit ventilationsanlæg efterses og vedligeholdes for at sikre et godt indeklima og en fortsat energioptimeret og økonomisk drift.

VENTILATIONSSERVICE NEDBRINGER DIT KLIMAAFTRYK – OG DU SPARER PENGE
Når du får service på dit ventilationsanlæg, bliver det energioptimeret. Du skåner miljøet for en stor mængde CO2, og du kan nedbringe dit elforbrug helt op til 50%. Er dit ventilationsanlæg derimod dårligt vedligeholdt bruger det alt for meget strøm. Det er dyrt, din ejendom får gradvist et dårligere indeklima – og så skader du miljøet med unødig CO2. Det kan du ændre med en serviceaftale.

NÅR DU TEGNER EN SERVICEAFTALE, OPNÅR DU:
Forbedret indeklima
Reduktion i CO2
Betydelige besparelser på dit elforbrug
Øget arbejdsglæde og virkelyst
Færre unødvendige driftsstop
Hurtig service ved nedbrud

MANGE TYPER VENTILATIONSSERVICE – ALLE TYPER ANLÆG
E. Klink yder ventilationsservice på alle typer ventilationsanlæg, fx CAV, VAV, DCV herunder trykbaserede Pascal-anlæg. Derudover udfører vi service på automatik, på køle- og klimaanlæg og på ventilationsanlæggenes brandautomatik. Vi yder også specialservice på laboratorier, medicinal- og fødevareindustri med partikel- og sporgasmålinger. Endelig tilbyder vi forskellige vagtordninger med udrykning ved akutte nedbrud.

HVILKEN VENTILATIONSSERVICE GIVER DIG MEST VÆRDI?
Her på siden kan du orientere dig om en række forskellige serviceydelser. Du kan frit kombinere dem efter behov. 

FÅ ET SKRÆDDERSYET SERVICETILBUD – RING +45 44 91 28 91
Ud fra en dialog om dit behov skræddersyr vi præcis den service, der giver dig det bedste udbytte. Vi kommer gerne ud og besigtiger dit anlæg og giver et uforpligtende tilbud på service.