SAMARBEJDSFORMER – KUNDEFOKUSERET FLEKSIBILITET

HOS E. KLINK ARBEJDER VI MED ALLE UDBUDSFORMER OG TILPASSER OS NATURLIGVIS BYGHERRENS, ARKITEKTENS OG/ELLER RÅDGIVERENS FORETRUKNE UDBUDSFORM.

TAG OS MED PÅ RÅD – DET BETALER SIG

Imidlertid ønsker vi, at den ansvarlige opdragsgiver gør brug af vores rådgivende kompetencer, idet vores viden og erfaring kan være udslagsgivende for den efterfølgende driftsøkonomi. Og her kan der være rigtig mange penge at spare. Det er ikke altid, at den billigste installationsløsning er den billigste driftsløsning.

KUNDEN BESTEMMER

I sidste ende er det jo kunden, der bestemmer hvilke succeskriterier, der skal være gældende for et udbud. Her nævnes de mest typiske:

Totalentreprise – med bud direkte til bygherre som funktionsudbud eller til bygherres rådgiver.

Fagentreprise – i licitation eller som underhåndsbud. (optimal for driftsøkonomiske løsninger).

Teknikentrepriser – samlet bud på VVS, el og ventilation. Tilbud afgives i samarbejde med vores moderselskab Wicotec A/S, som tager sig af VVS og el, mens E. Klink tager sig af ventilationen. (Optimal for gennemtænkte helhedsløsninger med fokus på fremtidssikrede driftsøkonomiske totalinstallationer).

Begrænset udbud – Vi søger prækvalifikation og afgiver tilbud, såfremt vi udvælges.

Offentligt udbud – E. Klink søger sagen via EU-tidende og tilpasser sig udbudsformen.

Hovedentrepriser i eksklusivaftaler – E. Klink byder på en afgrænset delopgave.

KONTAKT EN KVALIFICERET PARTNER

Under alle omstændigheder vil vi gerne give et bud. Ring til os på 4491 2891 og få et tilbud på konkurrencedygtig kvalitet.