DIGITALT DESIGN MED 3D BIM-TEKNOLOGI

SOM BIM-PROJEKTERENDE VENTILATIONSENTREPRENØR ARBEJDER VI TÆT SAMMEN MED VORE RÅDGIVENDE PARTNERE OM DET ”DET DIGITALE BYGGERI”. MED VORES STORE ERFARING PÅ OMRÅDET MAKSIMERER VI UDBYTTET VED BIM-DESIGN OG DIGITAL DATAINTEGRATION

STORE BESPARELSER MED ET SAMLET TEAM

Med implementeringen af BIM-projektering optræder både de rådgivende og udførende som et samlet team med et ensartet interaktivt udviklingsværktøj som fælles arbejdsgrundlag.

Det betyder, at vi kan identificere byggetekniske problemer, allerede inden byggeriet sættes i gang. Det styrker overblikket og gennemskueligheden i hele projekteringsfasen, og dermed undgås tidskrævende og stærkt fordyrende bygningsændringer, medens byggeriet står på. Forsinkelser og budgetoverskridelser reduceres derfor betragteligt.

BYGGERI TIL AFTALT TID, KVALITET OG PRIS

Som et integreret team af BIM-projekterende partnere er vi således langt bedre rustet til at aflevere byggerierne til aftalt tid, kvalitet og pris – og det er jo det, det hele handler om.

STYRK DET DIGITALE SAMARBEJDE MED OS

Med E. Klinks kompetencer og praktiske erfaring inden for BIM- teknologi kan vi fungere som en integreret del af de rådgivende ingeniørers arbejdsproces. Dermed kan projektering af El, VVS og ventilation koordineres og udføres i en mere gennemskuelig og gnidningsløs proces end tidligere. Og det sparer tid og penge.

REFERENCER MED DIGITAL BIM-DESIGN

Især på de mere komplekse byggerier har de 3D modelbaserede arbejdsmetoder vist deres styrke. Hos E. Klink kan vi dokumentere vores erfaring med en lang række større komplekse byggeprojekter:

  • Det Psykiatriske hospital i Slagelse. (GAPS)
  • Rigshospitalet KU-Teilum Instituttet
  • Panum Instituttet

BIM-TEKNOLOGI SOM E. KLINK ANVENDER

Følgende programmer anvendes:

  • AutoCAD/MagiCAD,
  • Revit MEP/MagiCAD
  • NavisWorks

ELEKTRONISK OPGAVEDISTRIBUTION

Når ventilationsanlægget er designet færdigt på vores CAD-anlæg, overføres hele opgaven elektronisk til produktionsafdelingen. Diverse designfiler overføres direkte til de respektive maskiner, hvor så produktionsfolk og smedene tager over. Produktionen er i gang.