Projektering og byggeledelse

Vi styrer byggeriet sikkert igennem alle faser

Projekteringen af et ventilationsanlæg er fundamentet for løsningens kvalitet. Det kræver faglig dygtighed og erfaring for at løsningen bliver optimal. Det mestrer vores erfarne teams af ingeniører, konstruktører og tekniske designere til fulde.

Disciplin og rettidig omhu

Projekteringsafdelingen er krumtappen i samarbejdet med bygherrens rådgivende ingeniører og arkitekter. Vores projektledere styrer projekt og samarbejde, de forudser og løser de tekniske problemer, hvis de opstår undervejs og sikrer, at alle byggetekniske krav overholdes.

Styring af de helt store opgaver

Som en del af Wicotec Kirkebjerg koncernen og herover Aarsleff koncernen tilbyder vi tværfaglig projektering, koordinering og styring af de omfattende og ofte teknisk krævende teknikentrepriser, hvor også el og VVS indgår.