Projektering og byggeledelse – viden og samarbejde

Projekteringen af et ventilationsanlæg er fundamentet for løsningens kvalitet. Det kræver faglig dygtighed og erfaring for at løsningen bliver optimal. Det mestrer vores erfarne teams af ingeniører, konstruktører og tekniske designere til fulde.

Disciplin og rettidig omhu

Projekteringsafdelingen er samtidig krumtappen i samarbejdet med bygherrens rådgivende ingeniører og arkitekter. Her er det vores dygtige projektledere, der forestår samarbejdet og styringen af hele projektet. De forudser og løser de tekniske problemer, der måtte opstå undervejs og sikrer, at alle byggetekniske krav overholdes til punkt og prikke. De fungerer i det hele taget som kompetente sparringspartnere for alle involverede parter.

Digitalt byggeri med BIM-projektering

Som BIM-projekterende ventilationsentreprenør arbejder vi tæt sammen med vore rådgivende partnere om digitalt byggeri. Her benytter vores tekniske designere såvel AutoCAD/MagiCAD som Revit MEP/MagiCAD til at løse de store og teknisk komplekse projekteringsopgaver med. Læs mere digitalt byggeri her

Styring af de helt store opgaver

Som en del af Aarsleff Koncernen og Wicotec Kirkebjerg Gruppen kan E. Klink endvidere tilbyde tværfaglig projektering, koordinering og styring af de omfattende og ofte teknisk krævende teknikentrepriser, hvor også el og VVS indgår.

Projektering

Projektering og byggeledelse – viden og samarbejde

Læs mere…

Design

Digitalt design med 3D BIM-teknologi

Læs mere…

Produktion

Produktion – fagfolk og moderne maskiner

Læs mere…

Montering

Montering – kvalitets- håndværk til tiden

Læs mere…

Indregulering

Indregulering - Energi-besparende optimering

Læs mere…

Service

Service og serviceaftaler

Læs mere…

Særlige fokusområder

Ventilation til hospitaler, laboratorier og pharma

Ventilation til hospitaler, laboratorier og pharma

Læs hvordan vores Hospitals- og Pharma-Gruppe projekterer og designer ventilation til hospitaler, laboratorier og pharmaindustrien, som E. Klink har stor erfaring med.
Læs mere…

Samarbejdsformer – kundefokus og fleksibilitet

Samarbejdsformer – kundefokus og fleksibilitet

Hos E. Klink arbejder vi med alle udbudsformer og tilpasser os naturligvis bygherrens, arkitektens og/eller rådgiverens foretrukne udbudsform.
Læs mere

Energioptimeret ventilation

Energioptimeret ventilation

Læs om kundernes betydelige økonomiske udbytte ved E. Klinks vedholdende arbejde med at energioptimere ventilationsanlæggene.
Læs mere…

E. Klink er medlem af VENT-ordningen

VENT

Vi er certifiseret til at undersøge og vedligeholde ventilationsanlæg under VENT-ordningen. Din garanti for godt håndværk.
Læs mere

LUFTDESIGN