• Hvidovre Hospital

    Hvidovre Hospital

    Mange steder på det nye hospital vil ventilationen blive styret af et nyt CTS-anlæg med behovstyret ventilation. Anlægget skal sikre det rette luftskifte og temperatur i rummene vha. varierende flow og indblæsningstemperatur.

  • Hvidovre Hospital

    Hvidovre Hospital

    Mange steder på det nye hospital vil ventilationen blive styret af et nyt CTS-anlæg med behovstyret ventilation. Anlægget skal sikre det rette luftskifte og temperatur i rummene vha. varierende flow og indblæsningstemperatur.

På det nye Hvidovre Hospital skal E. Klink lave energioptimeret ventilation for 40 mio. kroner. De nye anlæg skal medvirke til at nedbringe energiforbruget med 15% årligt.

Ambitiøs energioptimering og klimamål

Hospitalets nybyggeri skal leve op til energi- og klimakrav i den såkaldte bygningsklasse 2020. Ét af de nye energimål er, at hosp​italet skal reducere sit samlede energiforbrug med mindst 15 procent årligt. Energibesparelserne garanteres via en Energy Performance Contract, som Siemens har udarbejdet.

32.000 m2 og 250 nye patientværelser

Byggeriet af det nye Hvidovre Hospital består af tre dele: Ombygning af ambulatorier, ombygning af sengeafsnit samt en udvidelse af hospitalet med 32.000 kvadratmeter nybyggeri. Hospitalets nye afdelinger består af en fælles akutmodtagelse, et barselafsnit, en ny børneafdeling med neonatalafsnit samt en ny hjerteafdeling. Hospitalet får 250 nye patientværelser.

Effektiv rumstyring gennem nyt CTS-anlæg

Mange steder, herunder de fleste sengestuer, forsynes med individuel rumstyring. Ventilationen behovsstyres, så det sikres, at der er det rette luftskifte og temperatur i rummene vha. varierende flow og indblæsningstemperatur. Eksisterende radiatorer forsynes med en motorventil for at sikre den rigtige temperatur i lokalerne. Med den individuelle rumstyring sikres et godt indeklima ift. temperatur og luftkvalitet, samtidig med at forsyningsanlæggene ikke forbruger unødig energi.

Omfattende udskiftning og renovering

Derudover vil der ske en gennemgribende renovering af de eksisterende komponenter. Således vil hospitalets sidste store gamle ventilationsanlæg i den tekniske central blive udskiftet til et helt nyt anlæg, ligesom ventilationen i centralkøkken og sterilcentral vil blive renoveret på en række punkter. Målsætningen er klar: Et bedre indeklima samtidig med betydelige energibesparelser. 

Opgaven projekteres i 2018, selve udførelsen påbegyndes 1. april 2019, og byggeriet afleveres sommeren 2020.

Byggeriet indeholder bl.a.:

Levering og montering af 22 ventilationsaggregater med en samlet luftmængde på 286.500 m3/h, 16 røgventilatorer med en samlet luftmængde på 414.000 m3/h.

Følgende bygningsdele indgår, som overvejende produceres af E. Klink:

•  Komfort-/grundventilation
•  Automatik procesudsug
•  Temperatursikring kanalsystem
•  Røgudluftning
•  Transformerrum
•  Ventilation af P-kælder
•  Ventilation af ambulancehal
•  Ristedæk
•  Mekanisk ABV elevatorskakte
•  Udluftning af elevatorskakte
•  Teknisk isolering – Ventilation
•  Fast inventar, LAF- og sugearme
•  1 års service