Store besparelser med et samlet team

Med implementeringen af BIM-projektering optræder både de rådgivende og udførende som et samlet team med et ensartet interaktivt udviklingsværktøj som fælles arbejdsgrundlag.

Det betyder, at vi kan identificere byggetekniske problemer, allerede inden byggeriet sættes i gang. Det styrker overblikket og gennemskueligheden i hele projekteringsfasen, og dermed undgås tidskrævende og stærkt fordyrende bygningsændringer, medens byggeriet står på. Forsinkelser og budgetoverskridelser reduceres derfor betragteligt.

Byggeri til aftalt tid, kvalitet og pris

Som et integreret team af BIM-projekterende partnere er vi således langt bedre rustet til at aflevere byggerierne til aftalt tid, kvalitet og pris – og det er jo det, det hele handler om.

Styrk det digitale samarbejde med os

Med E. Klinks kompetencer og praktiske erfaring inden for BIM- teknologi kan vi fungere som en integreret del af de rådgivende ingeniørers arbejdsproces. Dermed kan projektering af El, VVS og ventilation koordineres og udføres i en mere gennemskuelig og gnidningsløs proces end tidligere. Og det sparer tid og penge.

Referencer med digital BIM-design

Især på de mere komplekse byggerier har de 3D modelbaserede arbejdsmetoder vist deres styrke. Hos E. Klink kan vi dokumentere vores erfaring med en lang række større komplekse byggeprojekter:

  • Det Psykiatriske hospital i Slagelse. (GAPS)
  • Rigshospitalet KU-Teilum Instituttet
  • Panum Instituttet

BIM-teknologi som E. Klink anvender

Følgende programmer anvendes:

  • AutoCAD/MagiCAD,
  • Revit MEP/MagiCAD
  • NavisWorks

Elektronisk opgavedistribution

Når ventilationsanlægget er designet færdigt på vores CAD-anlæg, overføres hele opgaven elektronisk til produktionsafdelingen. Diverse designfiler overføres direkte til de respektive maskiner, hvor så produktionsfolk og smedene tager over. Produktionen er i gang.

Projektering

Projektering og byggeledelse – viden og samarbejde

Læs mere…

Design

Digitalt design med 3D BIM-teknologi

Læs mere…

Produktion

Produktion – fagfolk og moderne maskiner

Læs mere…

Montering

Montering – kvalitets- håndværk til tiden

Læs mere…

Indregulering

Indregulering - Energi-besparende optimering

Læs mere…

Service

Service og serviceaftaler

Læs mere…

Særlige fokusområder

Ventilation til hospitaler, laboratorier og pharma

Ventilation til hospitaler, laboratorier og pharma

Læs hvordan vores Hospitals- og Pharma-Gruppe projekterer og designer ventilation til hospitaler, laboratorier og pharmaindustrien, som E. Klink har stor erfaring med.
Læs mere…

Samarbejdsformer – kundefokus og fleksibilitet

Samarbejdsformer – kundefokus og fleksibilitet

Hos E. Klink arbejder vi med alle udbudsformer og tilpasser os naturligvis bygherrens, arkitektens og/eller rådgiverens foretrukne udbudsform.
Læs mere

Energioptimeret ventilation

Energioptimeret ventilation

Læs om kundernes betydelige økonomiske udbytte ved E. Klinks vedholdende arbejde med at energioptimere ventilationsanlæggene.
Læs mere…

Vil du høre mere om vores serviceaftaler - så kontakt:

Servicekoordinator
Tlf.: +45 44 91 28 91
Mail: service@eklink.dk

VENT

E. Klink er medlem af VENT-ordningen

Vi er certifiseret til at undersøge og vedligeholde ventilationsanlæg under VENT-ordningen. Din garanti for godt håndværk.
Læs mere

DET_DIGITALE_BYGGERI