Bygherre
A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene formål
Bruttoareal
41.000 m2
År
2004-2005

Operahuset