E. Klink PRIVATLIVSPOLiTIK

Introduktion

Hos E. Klink prioriterer vi datasikkerhed og her kan du læse, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

Samtlige oplysninger og informationer, som kan henføres til dig, er personoplysninger. De personoplysninger, som E. Klink behandler, kan vi have fået fra dig eller fra andre i forbindelse med gennemførelsen af en ordre, levering af en service eller lign., ligesom E. Klink kan have opsamlet personoplysninger i forbindelse med, at du har besøgt E. Klinks hjemmeside.

Dataansvarlig

E. Klink er en del af WK-koncernen og det er derfor WK, der er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Vores juridiske oplysninger er følgende:

Wicotec Kirkebjerg A/S
Roskildevej 338
2630 Taastrup
Cvr.nr.: 73585511

Formål med behandling og kategorier af oplysninger

Hjemmesiden

Når du besøger vores hjemmeside www.eklink.dk, indhenter vi data om dig for at kunne benytte huskefunktioner, optimere hjemmesiden, udarbejde statistik og generelt for at målrette markedsføring. Vi behandler bl.a. følgende oplysninger:

IP-adresse, der anvendes til statistiske formål og remarketing.

Din browserversion, der anvendes til optimering af den fremtidige brugeroplevelse på hjemmesiden.

Tid og dato for dit besøg på hjemmesiden, som alene anvendes til statistiske formål mv.

Ansøgninger

Hvis du søger en stilling hos E. Klink, behandler vi de personoplysninger, som du selv har givet os eller oplysninger fra andre, som du har givet samtykket til, at E. Klink må kontakte. Det gør vi for, at vi kan vurdere din ansøgning.  E. Klink gemmer alle ansøgninger i en periode på op til seks måneder, for at sikre at vi finder den rette kandidat til stillingen.

Videregivelse og modtagere

Data om dit brug af websitet, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang, disse oplysninger er kendte. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering.

E. Klink benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og E. Klink må ikke anvende dem til egne formål.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. E. Klink anvender kun data-behandlere i EU eller i lande, der kan videregive dine oplysninger med en tilstrækkelig beskyttelse.

Sikkerhed

E. Klink har truffet både tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

E. Klink sørger derfor for at de oplysninger, som du giver, eller som E. Klink får om dig fra andre, opbevares sikkert og fortroligt. I forhold til tekniske foranstaltninger, så sørger vi altid for at anvende data-behandlere, som E. Klink har sikret har den samme sikkerhed omkring dine oplysninger, som E. Klink har. I forhold til organisatoriske foranstaltninger har E. Klink fokus på at uddanne og undervise E. Klinks medarbejdere i at sikre den nødvendige datasikkerhed. Når det er nødvendigt, sørger vi for at kryptere, pseudonymisere eller anonymisere dine oplysninger.

Opbevaring og sletning

I E. Klink sletter vi dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til at opfylde et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor. Særlige lovregler herunder fx. bogførings-, hvidvask- og forældelsesloven, kan dog give E. Klink pligt eller ret til at opbevare dem i længere tid. Oplysningerne kan også behandles og opbevares længere, hvis de er anonymiseret.

Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som E. Klink behandler om dig med de undtagelser, som fremgår af gældende lovgivning. Derudover kan du gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger. Endelig har du ret til berigtigelse af dine personoplysninger eller at anmode os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du anmoder om det, vil E. Klink slette de personoplysninger, som E. Klink har registreret om dig, medmindre vi har ret til at fortsætte behandlingen med et andet hjemmels-grundlag.

Behandler E. Klink dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, kan du altid trække dette samtykke tilbage. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, ophører behandlingen af dine personoplysninger, medmindre E. Klink må fortsætte behandlingen på et andet hjemmelsgrundlag.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os på persondata@E. Klink.dk.

Klage

Hvis du er uenig i den måde, som E. Klink behandler dine personoplysninger på, er du velkommen til at kontakte os for en drøftelse. Du kan også indgive en klage til Datatilsynet, der har følgende oplysninger:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Telefon 33 19 32 00
E-mail dt@datatilsynet.dk