• Nyhed – Thule Air base

    Nyhed – Thule Air base

    Et iskoldt ventilationsprojekt på 4.900 m² efter "samlesætmetoden". En udfordrende opgave som skal udføres under ekstreme vejrforhold

E. Klink udfører ventilation på Thule Air Base

3 produktionshaller på 4.900 m².

Som led i en større moderniseringsplan for Thule Air Base i Grønland har vores moderselskab, Per Aarsleff A/S,  indgået en kontrakt med den amerikanske regering og US Air Force om opførelsen af et nyt værksteds- og lageranlæg til en værdi til 190 mio. kroner. Basens flåde af biler og entreprenørmateriel skal serviceres og vedligeholdes i 3 nye produktionshaller, som tilsammen bliver på 4.900 m².

Samarbejde på tværs af Aarsleff koncernen

Aarsleff udfører opgaven som en totalentreprise og er således ansvarlig for både projektering og selve udførelsen af anlægget. De mekaniske og elektriske installationer udføres af Aarsleffs datterselskaber, Wicotec Kirkebjerg og E. Klink, som varetager projektering, produktion og montage af hele ventilationsanlægget.

Ventilationsanlæg som samlesæt

Af hensyn til de mange klimatiske og logistiske udfordringer, hvor bl.a. farvandet ud for Thule basen kun er isfrit fra juni til august, kræves det, at E. Klink benytter en produktionsform, der muliggør, at ventilationsmaterialets fysiske volumen kan mindskes betragteligt. Derfor produceres alle runde og firkantede kanaler i 2 halvparter, hvilket reducerer volumen til en fjerdedel af det normale. Herefter pakkes det hele i containere for at blive sendt med skib til det nordvestlige Grønland. På Thule basen udpakkes de "halve" ventilationskanaler og samles til genkendelige runde og firkantede rør, inden selve monteringen går i gang.

Ventilationsarbejdet omfatter bl.a.:

•  5 stk. nye aggregater med samlet luftmængde på 125.000 m³ luft.
•  Levering af zonevarmeflader.
•  Komplet kanalsystem inkl. lyddæmpere, indreguleringsspjæld m.v.
•  Levering af varmetæpper til alle 3 bygninger.
•  Brand-, røgspjæld, VAV-spjæld / volumestrømsregulatorer.
•  Komplet procesudsugningsanlæg med kanaler til punktsug,
    sikkerhedskabinetter og udsugning fra div. maskiner.
•  Taggennemføringer og ventilationshætter i egen produktion.
•  Montering af komplette indblæsnings- og udsugningsarmaturer.
•  Teknisk isolering.