• Nyhed – DSB

    Nyhed – DSB

    DSB Klargøringscenter til IC3 tog energirenoveres for 10,5 mio. kr. En udfordrende opgave på en farlig arbejdsplads, hvor sikkerheden skal være i top

DSB Klargøringscenter til IC3 tog ved Dybbelsbro Station energirenoveres for 10,5 mio. kr.

Byggesagen er en hovedentreprise, som vedrører ombygning og energirenovering af DSB Klargøringscenter, der indbefatter ventilation, EL og VVS-arbejder. Ventilationsdelen udgør ca. 5 mio. kr. I løbet af projektets afvikling vil der være mellem 5 og 10 mand på opgaven. Projektet, der blev påbegyndt i august 2016, skal afleveres til nytår. Projektleder på opgaven er E. Klinks Lasse Holm.

DSB vil reducere elregningen – og det kommer de til

Klargøringscentret bruges til reparation og vedligeholdelse af DSB's IC3 tog. Hoveddelen af arbejderne foregår i selve klargøringshallen samt på taget af denne. Ejendommens energiforbrug er alt for højt, og beregninger har vist, at der kunne spares rigtig mange penge ved at gennemføre en gennemgribende energirenovering. Besparelserne opnås bl.a. gennem en effektiv varmegenvinding. Ud over de store energibesparelser vil DSB's medarbejdere naturligvis også få et langt bedre indeklima med det nye ventilationsanlæg.

Krav om uhindret trafikafvikling

Sagen kræver omhyggelig planlægning, da en del af arbejderne foregår på og ved de stærkt trafikerede spor. Byggepladsen har således meget vanskelige adgangs- og arbejdsforhold ikke mindst på grund af DSB's krav om, at togtrafikken skal afvikles uhindret under hele renoveringsprojektet. I den forbindelse har det været nødvendigt at opbygge et stillads hen over kørebanen for på sikker vis at kunne få byggematerialer, maskiner og værktøj til og fra byggepladsen.

Sikkerhedsforanstaltninger på den farlige arbejdsplads

Rådgivere, projektledere og i særdeleshed montører er derfor særligt udsatte, når de færdes på togspor og op af kørestrømsanlæg. Det er med andre ord en meget farlig arbejdsplads, hvor en del skærpede sikkerhedsforanstaltninger har været nødvendige at tage i anvendelse. En sikkerhedskoordinator er blevet tilknyttet projektet ligesom alle medarbejdere har gennemgået et kursus i sikkerhedsbestemmelserne i Banedanmarks "Pas på, på banen".

Arbejdet omfatter:

• Demontering af eksisterende, tagventilatorer, indblæsning og udsugningsanlæg for røggasser.

• Levering og montering af nye ventilationsaggregater til komfortanlæg i klargøringshal.

• Levering og montering af nye fortrængningsarmaturer inkl. komplet kanalanlæg i klargøringshal.

• Levering og montering af nye tagventilatorer for forceret udsug i klargøringshal.

• Levering og montering af tagventilatorer for røggasudsugning inkl. komplet kanalsystem

• Levering og montering af specialfremstillede sugehoveder til røggassystem

• Udskiftning af eksisterende ventilationsanlæg i administration.

• Opbygning af stilladser over kørebanen.