• Nyhed – Panum Instituttet

    Nyhed – Panum Instituttet

    Panum Instituttets laboratorier moderniseres og energirenoveres for 50 mio. kr. Det store ventilationsarbejde omfatter bl.a. en fuldstændig udskiftning af alle hoved-ventilationsanlæg til 25 mio. kr.

Panum Instituttets mange laboratorier energi-renoveres for 50 mio. kr. E. Klink styrer hele entreprisen

E. Klink styrer hele hovedentreprisen

Den komplekse hovedentreprise til 50 mio. kr. udføres i samarbejde med WK-Koncernen. Grundet ventilationsdelens størrelse på 25 mio. kr. bliver hele entreprisen styret af E. Klink. Byggestyrelsen, som er bygherre, har betinget sig, at renoveringen skal ske, så instituttet kan være i konstant drift I hele byggeperioden. Projektet blev påbegyndt i juli 2016 og skal være færdigt i juni 2018.

Omfattende og kompleks opgave

Totalrenoveringen omfatter en fuldstændig udskiftning af alle hoved-ventilationsanlæg samt alle tekniske installationer i hovedskaktene og i teknikrummene i bygning 12, 18 og 24 fra kælder i niveau 01 til og med taghuset i niveau 7. Hovedentreprisen betyder, at WK-Koncernen – udover de tekniske fag bestående af el, CTS, VVS, og ventilation – også skal administrere byggepladsdrift, nedbrydning, miljøsanering samt koordinationen af tømrere, murere, malere og gulvlæggere.

Stram styring af de mange fag

Grundet projektets omfang og kompleksitet er der fast tilknyttet 1 byggeleder og 3 entrepriseledere på henholdsvis el, VVS og ventilation. E. Klinks Torben Wollesen er koordinerende byggeleder. Derudover er der en byggepladsassistent, som styrer alle byggefag. Endelig er der tilknyttet en commissioning manager, der løbende kvalitetssikrer idriftsættelsen af de mange tekniske installationer. Udover et væld af rådgivere, fagspecialister og håndværkere fra de mange fag, vil der konstant være ca. 20 ventilationsmontører på opgaven. I alt vil der dagligt være over 60 mand på byggepladsen.

Restriktioner og udvidet hensyn til husets brugere

Arbejderne foregår i et bygningskompleks i brug, hvilket betyder, at der skal tages et udvidet hensyn til Panuminstituttets ansatte på laboratorier og kontorer. Dette medfører begrænsninger i entreprisens udførsel for at minimere støjgener mest muligt. Der er således restriktioner i forhold til bortskaffelse af affald, brug af larmende værktøj samt i forbindelse med transport af materialer og maskiner til og fra byggepladsen.

Planlægning med weekend- og natarbejde

Da en del af byggepladsen og materialehejs er placeret på den befærdede Tagensvej over for Rigshospitalet, kræver byggesagen ydermere minutiøs logistisk planlægning, da der kun må leveres og transporteres materialer mellem kl. 24 til 06. Da udskiftningerne af de tekniske installationer foregår i bygninger i fuld drift, stiller det meget store krav til planlægning og udførlig information af instituttets administration og medarbejdere. Således skal alle omkoblinger – som der er en del af – nøje tilrettelægges og udføres i aftentimerne, om natten og i weekenderne.

Arbejdet omfatter bl.a.:

•  Udskiftning af 12 stk. ventilationsanlæg til proces/laboratorier i Bygning 12, 18 og 24 med en samlet luftmængde på 214.000 m3.

•  Udskiftning af 3 stk. ventilationsaggregater til komfortventilation i Bygning 12, 18 og 24 med en samlet luftmængde på 60.000 m3.

•  Levering og montering af maskinrumselementer, taggennemføringer og ventilationshætter.

•  Levering af nyt kanalsystem for komfort og procesventilation, indeholdende lyddæmpere, trykholdere- og brandspjæld.

•  Miljøsanering af de eksisterende installationer i skakte i Bygning 12, 18 og 24.

•  VVS installationer indeholdende afløb, brugsvand, behandlet vand, trykluft, vakuum, rene gasser, køling og varmegenvinding.

•  El-installationer indeholdende byggepladsinstallationer, nye føringsveje, nye hovedledninger, nye tavler, belysning, IT-installationer til nye undertavler og udligningsforbindelser.

•  CTS automatik, levering og montering af automatik- og CTS tavle for styring og overvågning af laboratorieanlæg, komfortanlæg, genvindingsanlæg, brandspjæld, trykholdspjæld og energimålere.

•  Interimsinstallationer for alle tekniske fag, således at huset stadig kan være i drift i byggeperioden

•  Brandisolering af alle ventilationskanalerne i skakte samt al Isolering i teknikrum m.m.