• Nyhed – Københavns Lufthavn

    Nyhed – Københavns Lufthavn

    I et One Company projekt udfører E. Klink ventilation for 15 mio. kr. i den nye Terminal 2 i Københavns Lufthavn.

Den nye Terminal 2 i Københavns Lufthavns får 95.000 m³ frisk luft under vingerne

Ventilationsentreprise til 15 mio. kr.

Frem mod sommeren 2018 skal Aarsleff koncernen i en One Company totalentreprise samarbejde med datterselskaberne Wicotec Kirkebjerg og E. Klink om at fordoble transitområdet i Terminal 2 til en samlet værdi på 390 mio. kr. Ventilationsentreprisen udgør ca. 15 mio. kr. af den samlede totalentreprise.

Bedre plads til de mange passagerer

Formålet med den 4.000 m² store udvidelse af Terminal 2 er at skabe et større flowareal og dermed bedre muligheder for at håndtere den øgede passagertilvækst. Gangarealerne bliver bredere, der bliver flere siddepladser, og så kommer der ikke færre end 28 nye forretninger, hvor Copenhagen Airport Shopping Center ligger. Udvidelsen vil medføre, at de mange passagerer vil opleve bedre plads, mere lys og et behageligt indeklima, der tilsammen skal give den gode rejse- og shopping oplevelse.

Helt ny bygning i to etager

Udvidelsen sker ved at opføre en helt ny bygning foran den eksisterende, mellem finger A og B mod airside, og derefter bygge dem sammen. Ombygningen er fordelt på to etager, og skal ske alt imens lufthavnen opretholder sin daglige drift, hvilket stiller særlige krav af sikkerheds- og driftsmæssig karakter på lufthavnsarealet.

Arbejdet omfatter bl.a.:

• Den samlede luftmængde udgør 95.000 m³/h. Ventilations-
anlæggene udføres generelt som VAV-anlæg med køling, hvor luftmængden reguleres efter temperaturen og C02-niveauet i rummene.

• Levering og montering af 11. stk. ventilationsaggregater til butikker i terminalen samt til flere produktionskøkkener og restauranter, toiletter og rengøringsrum samt til div. indeliggende/overdækkede rum i terminalen.

• Komplet kanalsystem med varme/zoneflader, lyddæmpere, VAV-, røg, brandspjæld og armaturer til alle lokaler.

• Levering af brandsikring og brandsikringsautomatik på forskningssystemet.

• Levering og montering af udsugningsanlæg fra toiletter, affaldsrum, rengøringsrum og omklædningsrum.

• Levering og montering af impulsventilatorer i P-kælder.

•  Levering og montering af ristedæk i teknikskakte

• Levering og montering af nødkøleunits til hvert X-felt rum i bygningen, inkl. kanal gennem facade og facaderist.

• Indtag og afkast på tag.