• Nyhed – Bispebjerg Hospital

    Nyhed – Bispebjerg Hospital

    Her udfører E. Klink ventilationsarbejder for 11 mio. kr. i hospitalets ny laboratorie- og logistikbygning

E. Klink udfører teknisk krævende ventilation til den nye laboratorie- og logistikbygning på Bispebjerg Hospital for 11. mio. kr.

Samlet kontraktværdi på 200 mio. kr.

Under en One Company hovedentreprise skal Aarsleff, Wicotec Kirkebjerg og E. Klink stå for opførelsen af den ny laboratorie- og logistikbygning på Bispebjerg Hospital. Kontrakten har en samlet værdi på omkring 200 mio. kroner, heraf skal E. Klink udføre ventilationsarbejder for 11 mio. kroner. Entreprisen er påbegyndt i september 2016 og forventes afsluttet i april 2018.

Hjemsted for Klinisk Biokemisk Afdeling

Det 7.700 m² store byggeri opføres i fire etager med en 2.800 m² kælder. Byggeriet skal rumme laboratorier, logistik- og lagerfaciliteter, dyrestalde, testrum og forskningsfaciliteter for det samlede Bispebjerg Hospital. Bygningen skal desuden indeholde reception, postfunktion, testrum og kontorer. Fra kælderområdet fordeles varer til resten af hospitalet via tunneler. Bygningen kommer til at blive hjemsted for Klinisk Biokemisk Afdeling, der årligt skal levere omtrent ni mio. blodprøvesvar til hospitalet og til de praktiserende læger.

Komplicerede tekniske installationer

Det er en krævende opgave, bl.a. fordi bygningen skal indeholde så mange laboratorier og forskningsfaciliteter, som rummer omfattende og komplicerede tekniske installationer. Der stilles bl.a. store krav til luftkvalitet, indeklima og ventilation ikke mindst i den nye Klinisk Biokemiske Afdeling. E. Klink har imidlertid stor erfaring med at udføre ventilationsbyggeri på hospitaler og i laboratorie hos bl.a. Novo Nordisk, Panum Instituttet, Coloplast m.fl., så udfordringerne er ganske velkendte.

Arbejdet omfatter bl.a.:

Etablering af 6 stk. nye ventilationsaggregater placeret på plan 3 med en samlet luftmængde på ca. 91.500 m³/h. Der er i den afsatte plads regnet med, at alle lyddæmpere er integreret i aggregaterne.

Følgende anlæg leveres:

• Anlæg VE01 betjener logistik og testfaciliteter på stueetagen og kælderetagen. Anlægget er et CAV-anlæg med en samlet balanceret luftmængde på 17.300 m³/h. Anlæg VE01 som betjener kælder og stueetage forsynes med brand- og røgspjæld i teknikrum og på hovedkanalerne ved skakt 1 til kælder og stue.

• Anlæg VE02 betjener KBA-kontorer på 1. sal. Anlægget er opbygget som VE01, men med en varierende volumenstrøm på mellem 4.600 m³/h. – 6.400 m³/h.

• Anlæg VE03 betjener KBA-produktion på 1. sal. Anlægget er et VAV-anlæg med en generel volumenstrøm på 11.000 m³/h. til at dække komfortkravene og en maksimal volumenstrøm på 18.000 m³/h.

• Anlæg VE04 betjener GMO-laboratorium på 2. sal. Anlægget er et VAV-anlæg med en generel volumenstrøm på 2.700 m³/h. til at dække komfortkravene og en maksimal volumenstrøm på 15.900 m³/h.

• Anlæg VE05 betjener et våd-laboratorium på 2. sal. Anlægget er opbygget som VE03, men med en generel volumenstrøm på 2.900 m³/h. til at dække komfortkravene og en maksimal volumenstrøm på 10.400 m³/h.

• Anlæg VE06 betjener vivarium på 3. sal. Anlægget er et VAV-anlæg med en generel volumenstrøm på 10.800 m³/h. til at dække komfortkravene og en maksimal volumenstrøm på 23.500 m³/h.

Øvrige arbejder i ventilationsentreprisen:

• Der leveres og monteres følgende udsugningsanlæg, der placeres på taget (udendørs) og som betjener:

• Udsugning fra Isotop på 1. sal., udsugning fra Burvasker, udsugning fra elevatorudsugning, udsugning fra dyrestalde, udsugning fra elevatorer, udsugning fra 2 stk. kølecentraler, udsugning fra glasvask 2. sal, udsugning fra elevator fra dyrestald.

• Der udføres et røgudsugningsanlæg i kælder 50.000 m³/h.

• Levering og montering af indtags riste i facaden.

• Levering og montering af afkast for samtlige anlæg.

• Levering og montering komplette kanalsystemer bestående af rektangulære og runde kanaler samt tilslutninger til punktsug, stinkskab, Biosafety kabinetter og andet inventar.