• Nyhed – Nørreport Station

    Nyhed – Nørreport Station

    E. Klink har afsluttet det omfattende og meget komplekse ombygnings- og renoveringsprojekt til 12 mio.kr.

Ny Nørreport – underjordisk bedrift til 12 mio. kr.

I samarbejde med WK-Koncernen og Aarsleff Rail blev det store ombygnings- og renoveringsprojekt afleveret til Banedanmark. Ventilationsdelen tegnede sig for 12. mio. kr. Byggeriet har stået på siden 2011 og blev afleveret præcis til tiden inden den officielle åbning d. 10. januar 2015. 

En udfordrende opgave

Den 12 mio. kr. store ventilationsentreprise har været en udfordring. Dels på grund af de tekniske krav til de specielle installationer og dels på grund af de arbejdsmæssige forhold, hvor der har skullet tages store hensyn til de mange passagerer på Danmarks travleste trafikknudepunkt. At arbejdet har skullet udføres under jorden, med trange arbejds- og adgangsforhold samt uafbrudt kørende tog, har heller ikke gjort det nemmere.

Godt samarbejde i konsortiet

Opgaven har stillet store krav til samarbejde, koordinering og kommunikation blandt virksomhederne i konsortiet, hvilket er blevet løst til alle tilfredshed. Årsagen til det fine samarbejde er, at konstellationen af virksomheder med Aarsleff Rail, Wicotec Kirkebjerg og E. Klink tidligere har løst en lang række projekter sammen. Samme konsortie færdiggjorde fx i 2008 Københavns Hovedbanegård, hvilket bygherren banedanmark også lagde vægt på ved valget af konsortiets til opgaven med Ny Nørreport Station.

Opgaven omfattede

Banedanmark har villet renovere og udbygge ventilationssystemet og samtidig forbedre luftkvaliteten. E. Klink har bl.a. leveret følgende: 
 
Fremstilling og montering af 16 skorstene i syv meters højde med en diameter på 2,5 m, til luftindtag og luftafkast. Skorstenene indeholder en del teknisk udstyr, bl.a. to specialfremstillede lyddæmpere – produceret på eget værksted – samt en indbygget ventilator i hver skorsten med en luftkapacitet på 44.000 m3. Over terræn er skorstene beklædt med LED-lys og farvet glas, som i de mørke timer tændes, så skorstenene fremstår som store selvlysene søjler.
 
Udskiftning af diverse kanaler i forbindelse med renovering af beton på S-baneperronen.

Levering og montering af nye aggregater på samlet 68.000 m3 komfortventilation og udsugning til mezzanin-bygningen, Movia-bygningen, billetsalg og kioskområdet.