• Nyhed – Novo Nordisk

    Nyhed – Novo Nordisk

    Novo Nordisk opfører en 16.724 kvm. forskerenhed i Måløv. E. Klink indgår i en samlet storentreprise med Wicotec Kirkebjerg. Bygningen skal stå færdig i marts 2016

E. Klink udfører større ventilationsopgave for Novo Nordisk i det nye Diabetes Research House

Novo Nordisk er ved at opføre en ny forskerenhed – Diebetes Research House – i Måløv. Bygningen består af fire bygninger, der til sammen omfatter 16.724 kvm.

Partnerlignende aftale med Aarsleff
og WK-Koncernen i to storentrepriser

Novo Nordisk har indgået en særlig partnerlignende aftale med Aarsleff koncernen, hvor Aarsleff udfører betonkonstruktionerne og indvendige apteringsarbejder, mens datterselskaberne Wicotec Kirkebjerg og E. Klink udfører alle de tekniske fag.

Uhørt hurtigt byggeri

I aftalen har man bl.a. forpligtet sig til, at alle de tekniske installationer, herunder også ventilationen, skal være færdige allerede ved udgangen af 2015. Dermed er der under 10 måneder til de tekniske fag skal være færdige, hvilket er usædvanligt hurtigt. Den hurtige afvikling af byggeriet har været et udtalt krav fra Novo Nordisk side. Et sådant byggetempo kan kun realiseres, når man som Novo har indgået en partneraftale med så stor en byggekoncern som Aarsleff, der har alle de fornødne kompetencer tæt knyttet til sig via sine datterselskaber, hvor man indbyrdes har stor erfaring med at koordinere alle de implicerede fag på en yderst effektiv måde.
Hele bygningen skal stå færdig til marts 2016.

160.000 m3 luft

E. Klink har i samarbejde med Rambøll stået for både funktionsbeskrivelse og detailprojektering af det samlede ventilationsanlæg, som bl.a. omfatter 8 separate anlæg i de 2 bygninger med en samlet luftmængde på 160.000 m3.

Diabetes Research House – en kompleks opgave

E. Klink har løst mange ventilationsopgaver for Novo Nordisk. Nu er turen kommet til den nye forskerenhed i Måløv. Der er tale om det 9. største byggeri sat i gang i 2014. Det næsten 17.000 kvm. store Diabetes Research House rummer kontorer, laboratorier, et auditorie og dyrestalde til forsøgsdyr. Det er en kompleks og udfordrende opgave, bl.a. i kraft af det meget varierende ventilationsbehov i de forskelligartede områder af byggeriet.

Novo udnytter E. Klinks kompetencer fuldt ud

Novo Nordisk har som bygherre udbudt de tekniske fag i totalentreprise som en partnerlignende aftale, hvilket vi hos Wicotec Kirkebjerg og E. Klink sætter stor pris på. Med denne udbudsform kommer vi nemlig tættere på den afgørende projekteringsfase og får dermed mulighed for at præge projektet i en gunstig retning tidligt i forløbet. Det glæder os naturligvis, når vores kompetencer også på projekteringsområdet kan komme bygherren til gavn.