• Nyhed – Novo Nordisk

    Nyhed – Novo Nordisk

    Energioptimering er noget, Novo Nordisk prioriterer højt. E. Klink blev derfor bedt om at udføre en gennemgribende renovering af ventilationsanlægget til 14 mio. kr.

Novo Nordisk – Energioptimering af Bygning G9 og F9 i Måløv til 14 mio. kr. blev udført med E. Klinks egne ventilationkomponenter

Bygning G9

Energioptimeringen af bygning G9 omfattede bl.a. udskiftning af 5 eksisterende aggregater med 4 nye energieffektive anlæg med en samlet luftkapacitet på 185.000 m3.

Bygning F9

Energioptimeringen af bygning F9 omfattede bl.a. udskiftning af 7 eksisterende aggregater med 4 nye energieffektive anlæg med en samlet luftkapacitet på 210.000 m3.

Følsomme miljøer

Løsningen af opgaven stillede store krav til planlægning og udførelse. Bygningerne, som bl.a. rummer en del laboratorier, skulle være i drift medens renoveringen stod på. Støjgener skulle altså minimeres til et absolut minimum. For at undgå at forstyrre laboratorierne monterede vi derfor 4 nye aggregater i hver bygning successivt, så driften kunne overgå fra de gamle til de nye aggregater uden nævneværdige gener. Opkobling af hvert anlæg med tilhørende blandesløjfer blev derfor nøje planlagt og udført efter aftale med Novo.

Komponenter fra egen produktionsafdeling

Udover udskiftning af anlæggene blev alle udsugningskanaler i teknikrummene udskiftet til rustfrit stål kanaler, medens indblæsningskanalerne blev leveret som galvaniserede kanaler. Endvidere blev der monteret nye afkasthætter, som alt sammen blev fremstillet i vores egen produktionsafdeling.

Indregulering

Afslutningsvis blev der foretaget målinger i alle laboratorier, hvorefter en komplet indregulering af hele ventilationssystemet blev gennemført.