• Nyhed – Statsfængslet på Falster

    Nyhed – Statsfængslet på Falster

    E. Klink udfører ventilation for 31 mio. kr. på det 35.000 m² store fængselsbyggeri. Der udføres både komfort- og procesventilation. Derudover sikres bygningerne med indbyggede røg- og brandspjæld

Det nye topsikrede Statsfængsel på Falster

Teknikentreprise i samarbejde med Wicotec Kirkebjerg

I samarbejde med Wicotec Kirkebjerg udføres en teknikentreprise på 120 mio. kr., hvoraf ventilationen udgør de 31 mio. kr. Byggeriets omfang er på 34.896 m².

Nye rammer for 250 indsatte

Statsfængslet på Nordfalster bliver Kriminalforsorgens nye moderne og topsikrede fængsel med plads til ca. 250 indsatte, og hvor 250-300 medarbejdere også vil have deres daglige gang. Byggeriet skal erstatte det 150 år gamle statsfængsel i Vridsløselille. Fængslet forventes at kunne modtage de første indsatte i begyndelsen af 2016.

Moderne faciliteter

Fængslet kommer til at bestå af i alt 10 bygninger omgivet af en 6 m høj perimetermur, som er 1,5 kilometer lang. Byggeriet indeholder både almindelige og særligt højsikrede fængselsceller. Fængslet får desuden værksteder, bibliotek, kirke, kulturhus og besøgsafdeling samt et sundhedscenter og en administrationsbygning. Der skal desuden opføres et personalehus og et porthus uden for muren.

Godt indeklima med røg- og brandsikring

Ventilationen udføres primært som komfortventilation og sekundært som procesventilation. Der sikres mod røgspredning ved indbyggede røgspjæld, og alle brandsektioner sikres med brandspjæld.

Ventilationsarbejdet omfatter bl.a.:

•  10 stk. nye aggregater med samlet luftmængde på 210.000 m³ luft.
•  10 stk. komplette udsugningsanlæg på i alt 43.000 m³ til
   emhætter, svejserøg, skærerøg, spånsugning, sprøjtekabine,
   pudseborde og traktorværksted.
•  Komplet kanalsystem inkl. lyddæmpere, indreguleringsspjæld m.v.
•  Levering af zonevarme- og zonekøleflader til nogle områder.
•  Indreguleringsspjæld – CAV- og VAV-spjæld, brand- og røgspjæld.
•  Taggennemføringer og ventilationshætter i egen produktion.
•  Specielt fremstillet indblæsnings- og udsugningsarmaturer.
•  Teknisk isolering.