• Nyhed – Novo Nordisk

    Nyhed – Novo Nordisk

    E. Klink udfører en større renovering af ventilationsanlægget i den tidligere bygning til insulinpåfyldning C2, hos Novo Nordisk i Måløv, medens produktionen er i fortsat drift.

Endnu en udfordrende energioptimering hos Novo Nordisk - hvor produktionen skal være i konstant drift

E. Klink renoverer ventilationsanlægget i den tidligere bygning til insulinpåfyldning C2, på Novo Nordisk i Måløv.

Særlige krav til kontinuerlig drift

Bygning C2 fungerer fortsat som en produktionsfacilitet, der skal være i drift under hele ombygningen. Der kan således kun lukkes ned for produktionen ved planlagte nedluk, hvilket stiller særlige krav til montagen af anlægget. Det er derfor helt centralt for ombygningen, at der udvises stor agtpågivenhed i forhold til produktionen, og at der ikke forekommer utilsigtede stop.

Erfaring med udfordrende montagearbejde

E. Klink har imidlertid løst rigtig mange ventilationsopgaver for Novo gennem årene og er således bekendt med virksomhedens særlige krav til kontinuerlig produktion med relativt få, korte og planlagte nedlukninger i forbindelse med renovering eller installering af helt nye ventilationsanlæg.

E. Klink som betroet leverandør til Novo Nordisk

Måden, hvorpå E. Klink har håndteret disse lidt specielle arbejdsvilkår foruden kvaliteten af anlæggene som helhed, har medført, at E. Klink er en af de få udvalgte ventilationsentreprenører, der arbejder i produktionen på Novo Nordisk fabrikker, hvilket vi er stolte af.

Ventilationsarbejdet omfatter bl.a.:

•  Levering af 8 stk. Eurovent certificerede nye aggregater med samlet luftmængde på 125.000 m3 luft.
•  Ombygning af dele af det eksisterende ventilationskanalsystem.
•  Levering og montering af komplet nyt kanalsystem til procesventilation og komfortventilation inkl. lyddæmpere, indreguleringsspjæld, volustater, brandspjæld.
•  Levering af zonevarme- og zonekøleflader.
•  Komplet procesudsugningsventilatorer inkl. cyklonfiltre, lokal automatik til filtre og frekvensomformere.
•  Levering og montering af indblæsning- og udsugningsarmaturer inkl. trykfordelingsbokse og specielt fremstillet armaturer til gulvsug.
•  Levering af komplet automatiksystem til regulering af rumtryk og styring ag procesudsugning.
•  Levering og montering af afkastventilation for centralsug, inkl. frekvensomformere.
•  Levering og montering af HEPA filterenheder og safe-change poser.
•  Taggennemføringer og ventilationshætter i egen produktion.
•  Levering og montering af procesudstyr til UDF moduler, punktudsug, sugekabinetter, clean seals og maskinsug.
•  Teknisk isolering.