• Nyhed – Pasteurs Tårn i Carlsberg Byen

    Nyhed – Pasteurs Tårn i Carlsberg Byen

    Der bliver 362 boliger fordelt på 37 etager i det 120 kvm høje tårn, hvilket efter danske forhold er et lidt specielt byggeri.Til at føde bygningen med 250.000 m3 luft i timen skal der installeres 32 aggregater, som skal fordeles på 3 etager i kælderen.

E. Klink skal udføre ventilationsarbejdet i det 120 meter høje Pasteurs Tårn i Carlsberg Byen. Udfordringen ligger i at få 250.000 m3 luft i timen til at flyde lydefrit på alle 37 etager, i Københavns højeste boligbyggeri.

Pasteurs Tårn er et One Company projekt, som Aarsleff koncernen udfører som en totalentreprise til en samlet værdi af ca. 1,2 mia. kr., hvor E. Klink tager sig af ventilationsarbejdet, som udgør ca. 50 mio. kr. Opgaven kom i hus i august og skal være færdigt i februar 2022.

Ikke plads til traditionelle løsninger

”Det er et pænt stort byggeri på 51.815 kvm. fordelt på boliger, erhverv og detail samt 24.794 kvm kælder”, fortæller projektudvikler Just Nordbud, der har ansvaret for projekteringen i det, der bliver Københavns højeste boligbyggeri. ”Der bliver 362 boliger fordelt på 37 etager i det 120 kvm høje tårn, hvilket efter danske forhold er et lidt specielt byggeri. Til at føde bygningen med 250.000 m3 luft i timen skal der instal-leres 32 aggregater, som skal fordeles på 3 etager i kælderen. Der er nogle udfordringer med et så højt et byggeri, ikke mindst fordi der oppe på taget skal stå et stort solcelleanlæg, der dækker det meste af tag-fladen, hvor vi så ikke har plads til vores sædvanlige installationer. Det er primært brand-sikringen, der skaber lidt udfordringer”.

Overtryksventilation sikrer flugtvejene

Just Nordbud fortæller, at der i det 120 meter høje byggeri er en hovedtrappe og en elevatorskakt, der praktisk talt fungerer som to store luft-sugerør, hvor der er et enormt træk op gennem tårnet. ”Der dannes altså en skorstenseffekt, hvor et kraftigt undertryk vil kunne forhindre dørene til lejlighederne i at lukke op ud til trappeopgang, elevator og fordelingsgang. Ved hjælp af overtryksventilation (OTV), udlignes trykfor-skellen i tårnet, således at der er et ensartet tryk på 10 kg på hver af de 37 etager”, siger projektudvikleren og uddyber: Til at styre lufttrykket installeres der spjæld, hvis individuelle regulering på hver etage styres af en central udetemperatur-kompenserende enhed. Overtrykket i de to skakte hindrer også til en vis grad røg fra en brand i at trænge ud i de to flugtveje”.

Brandsikring med Igniz-løsning

Røg er ofte dræberen ved en brand. Og i de to luftskakte, som hovedtrappen og elevatoren udgør, vil røgudviklingen hurtig blive kritisk, forklarer Just Nordbud. ”Idet taget på tårnet er allokeret til solcelle-paneler, har vi været nødsaget til at tage lidt utraditionelle metoder i brug for at hindre røgudvikling mest muligt. For at løse problemet på bedst mulige måde har rådgiveren fået dispensation fra myndighederne til at anvende den såkaldte Igniz-løsning, da denne endnu ikke er en del af DS-428 i BR15 – og BR18 er som bekendt ikke trådt i kraft endnu.

Igniz-løsningen går ud på, at man røgudsuger samtidig med, at man blæser frisk luft ind, som derved hæmmer brandens røgudvikling, idet der er mindre kulilte i luften. Samtidig suger man røgen tilbage igennem komfortventilationssystemet for til sidst at lede røgen ud igennem et standard- afkast. Løsningen fungerer ved, at man laver en bypass af komfortanlægget med røgudluftningsventilatorer på både indblæsning og udsugning. Løsningen har vist sig at være effektiv, men den er også mere omstæn-delig og kompleks at konstruere, så det er vigtigt, at man har styr på sine føringsveje, ligesom projektleder-ne efterfølgende skal holde tungen lige i munden, hvad angår rækkefølgen for selve monteringen”.

500 håndværkere på 3 byggerier

Ud over Pasteurs Tårn er der 2 andre store byggerier i gang i Carlsberg Byen på samme tid. Da de interne veje i bydelen er relativt få og meget smalle og derfor svært fremkommelige for varetransporterne, har bygherren set sig nødsaget til at hyre et logistikfirma til at administrere vareleverancerne til byggepladsen. ”Grundet det enorme aktivitetsniveau på byggepladsen skal leverancer af byggevarer nogle gange ske inden for halve timer, før man skal være ude igen. Så vi ser frem til nogle meget hektiske måneder, hvor
der nok vil opstå en del ophidsede diskussioner om køkultur ved Ground Zero. Men så er det godt, at man efterfølgende kan køle lidt af oppe i tårnet – og se det hele sådan lidt fra oven… hvis man altså ikke lige har højdeskræk” slutter Just Nordbud.