• Nyhed – Danske Bank

  Nyhed – Danske Bank

  E. Klinks afdelingsleder for projektering, Rune Kristensen, er projektansvarlig for den gigantiske ventilationsopgave, der er den største i E. Klinks 70 årige historie. Opgaven er budgetteret til 36 årsværk.

 • Nyhed – Danske Bank

  Nyhed – Danske Bank

  Danske Banks nye hovedsæde bliver ét af landets mest avancerede kontorbyggerier til dato, fortæller projektansvarlig Rune Kristensen. Der er stillet ekceptionelle høje krav til kvalitet og sikker i det enorme byggeri.

 • Nyhed – Danske Bank

  Nyhed – Danske Bank

  Afdelingsleder Rune Kristensen i dialog med projektudvikler Lars Christoffersen om de komplekse hovedføringsveje, som de mange redundate installationer medfører i det gigantiske byggeri.

E. Klink skal udføre ventilationsarbejdet i Danske Banks nye 113.000 kvm store hovedsæde. Det er en gigantisk opgave til 185 mio. kr., som dermed er den største i E. Klinks mere end 70-årige historie.

Slår alle rekorder

Hos E. Klink har man mere end almindeligt travlt for tiden. Virksomheden oplever en konstant stigende ordretilgang og har gjort det længe, og kendetegnet for ordrerne er, at de er rigtig store. Opgaven for Danske Bank slår dog alle rekorder og vil løbe over de næste 5 år. Byggeriet skal være færdigt i april 2023.

Afdelingsleder for projektering hos E. Klink, Rune Kristensen, orienterer om det enorme projekt: ”Vi har budgetteret med 36 årsværk. Vi ansætter hele tiden nye folk, og det vil vi blive ved med et stykke ud i fremtiden. Det er et utrolig spændende projekt, hvor vi skal levere det ypperste inden for brandsikret og automatiseret ventilation. Det bliver en udfordring, men vi glæder os meget til at komme i gang med den prestigefyldte opgave”.

LEED Gold certificeret byggeri

Danske Banks nye hovedsæde bliver ét af landets mest avancerede kontorbyggerier til dato, fortæller Rune Kristensen og fortsætter: ”Banken har ønsket, at byggeriet skal klassificeres efter den amerikanske bæredygtighedsstandard LEED. LEED er opdelt i fire kategorier, hvor banken vil have det nye hovedsæde certificeret i Gold-kategorien, hvilket er den næsthøjeste. Danica Pension, som er bygherrer, har derfor sat helt exceptionelle høje krav til bl.a. byggeriets energiforbrug og indeklima, som E. Klinks ventilationssystemer falder ind under”.

”Business Continuity”– selv ved brand

Banken har krævet, at bygningen skal kunne opretholde ”Business Continuity” under alle forhold. Det vil bl.a. sige, at bygningen skal være selvforsynende i tilfælde af strømsvigt, uheld, tekniske fejl og nedbrud og sågar sabotage. ”Derfor vil der blive installeret generatoranlæg i bygningen, der kan drive det meget energikrævende hus under nedbrud af strømforsyningen. Intet må kunne lukke bygningen ned, endsige lamme bankens IT-systemer, som er centralnervesystemet i virksomhedens drift” pointerer afdelingslederen og uddyber: ”Selv under brand skal den ramte del af bygningen kunne isoleres og brandbekæmpes, uafhængig af den uberørte del af bygningen, således at driften kan opretholdes længst muligt. Det medfører bl.a., at ventilationsanlægget brandsikres med et utal af brandspjæld overalt i bygningen, som skal kunne lukkes individuelt”.

Redundante installationer

Når det gælder de tekniske installationer, herunder ventilationssystemet, er der fra bankens side stillet krav om redundans. ”Det vil sige, at der er backup på flere ventilationsanlæg, hvilket igen betyder, at der aldrig vil være et kritisk rum i det enorme kontorbyggeri, der vil være uden ventilation, uanset hvad der måtte ske af tekniske nedbrud, udbedring af fejl eller udfald under service og vedligehold”, siger Rune Kristensen, der skal lede den store projekteringsopgave.

VAV-styring på armaturniveau

Banken har et ønske om, at alle kontorer og afdelinger skal kunne dimensioneres og driftes efter individuelt behov. Det medfører, at hele anlægget skal være VAV-styret. Men også her er der stillet helt exceptionelle krav til teknisk fleksibilitet. Styring af ventilationen skal ikke bare være på zoneniveau. Man vil kunne regulere ventilationen helt ned på armaturniveau i de enkelte kontorer for at opnå den størst tænkelige fleksibilitet i indretningen af arbejdspladserne, der løbende vil ændre sig.

Kun de bedste løsninger

Ifølge Rune Kristensen går bygherren kun efter state-of-the-art løsninger fra A til Z. ”Til så stort et kontorbyggeri vil man normalt benytte sig af traditionelt luftskifte i kombination med decentrale køleløsninger. Men det er ikke godt nok for bygherren. Banken ønsker at benytte sig af 100% luftkøling, hvilket er meget usædvanligt, fordi løsningen fordrer den dobbelte luftmængde, hvilket medfører flere og større aggregater samt store og pladskrævende hovedkanaler, der gør føringsvejene gennem bygningen meget komplekse. Men løsningen er valgt for at opnå den højeste kvalitet og mindst risiko for trækgener, når bygningen tages i brug. Kun de bedste løsninger er godt nok”, oplyser Rune Kristensen.

Spektakulære installationer

Et andet eksempel på spektakulære installationer finder man i det kommende dealerrum, hvorfra banken skal administrere aktiehandelen. ”Dealerrummet befinder sig centralt i det bygningsafsnit, der hedder ”Lille Sun” og er lavet som et meget stort, åbent atrium-kontormiljø, hvor der er 20 meter op til glastaget. Da dealerrummet spænder over så stort et areal, og praktisk talt ikke har nogen vægge eller loft, så kan ventilationen kun komme et sted fra. Fra gulvet. Men hvordan det?”, spørger projektlederen retorisk, og svarer selv: ”Jo, under hele det enorme gulvareal kommer der til at ligge et trykkammer, hvor der skal presses frisk luft ind fra aggregater, som befinder sig i det underliggende ventilationsrum. Ved hjælp af overtrykket i trykkammeret presses luften op gennem et specialperforeret gulv og videre op gennem et fintmasket gulvtæppe, som den ventilerede luft kan gennemtrænge. Resultatet bliver en fuldstændig ensartet og jævn ventilation i hele dealerrummet, hvor luften, efter at have passeret medarbejderne, lige så stille vil stige op gennem det store atrium. Og sådan er hele byggeriet – spækket med avanceret, automatiseret og regulerbar teknologi. Vores opgave er at få det hele til at virke efter hensigten. Det kommer det til” slutter den travle afdelingsleder, der må videre!