• Nyhed – Centralkommunernes Transmissionsselskab

    Nyhed – Centralkommunernes Transmissionsselskab

    I den 1,6 km lange og 38 meter dybe underjordiske fjernvarmetunnel – der løber fra Refshaleøen under inderhavnen til Østerbro – er der 4 meget store fjernvarmerør, der afgiver enorme mængder varme. Temperaturen i tunnelen kan komme helt op på 55 graders varme.

For Centralkommunernes Transmissionsselskab (CTR) skal E. Klink stå for udskiftningen af ventilations-anlægget i den 55 graders varme underjordiske tunnel, der forbinder Amager Værket med resten af nettet.

I en fagentreprise til 2,5 mio. kr. skal E. Klink udføre energirenoveringen af den dybt beliggende fjernvarmetunnel, der strækker sig fra Refshaleøen, ind under Københavns Inderhavn, og som slutter ved Oslo Plads på Østerbro. Energioptimeringen vil øge luftmængden i tunnelanlægget fra 6.000 til 7.500 m3 luft og vil resultere i en energibesparelse på mellem 60 og 70 procent.

Effektivt samarbejde med Rambøll

E. Klink fik opgaven i hus i juli måned, og den skal være færdig i februar 2019. ”Rambøll er rådgiver på projektet, og arbejdet er allerede meget langt fremme”, udtaler entrepriseleder Kennet Rechendorff hos E. Klink. ”Vi vandt udbuddet, selvom vi ikke var de billigste. Men Rambøll lagde vægt på de gode samarbejdsrelationer med E. Klink, hvor vi sammen har udført flere opgaver for CTR – herunder den
store fjernvarmecentral på Frederiksberg”.

Forudsætningen for et vellykket projekt er, at rådgiver og de udførende har et godt samarbejde, siger Kennet Rechendorff og uddyber: ”Samarbejdet med Rambøll har været exceptionelt godt. Projektet er gennemarbejdet til mindste detalje – og det er en fornøjelse at udføre en opgave, når alle arbejdsbeskrivelser er præcist udformet. Det resulterer i, at vi alle sammen arbejder super effektivt, hvilket jo optimerer det økonomiske udbytte i sidste ende”.

Installation i en 40 meter dyb skakt

Opgaven består i at udskifte et 30 år gammelt ventilationsanlæg med 8 nye energieffektive aggregater. 4 af de 8 aggregater skal placeres på Refshaleøen i et teknikrum ved siden af nedgangsskakten. Installationen af de øvrige 4 aggregater er en del mere kompliceret. De skal nemlig monteres på 4 indskudte dæk, placeret i forskellige niveauer i den 40 meter dybe og 8,8 m brede skakt, hvilket er lidt af en udfordring med så trange pladsforhold.

Montering i 45-55 graders varme

Ud over at ventilere skal ventilationssystemet trække varme ud af det stærkt ophedede underjordiske anlæg. I tunnelen, der måler 4,32 meter i diameter, løber der 4 store fjernvarmerør, der i sagens natur afgiver store mængder varme, hvilket skaber en temperatur i tunnelen på mellem 45 og 55 graders varme. På grund af de høje temperaturer i det underjordiske anlæg må teknikere og montører kun opholde sig i tunnelen i 20 min. af gangen.

For at optimere ventileringen mest muligt deles ventilationsanlæggets kanaler i midten af tunnelen, så kanalerne fra hver side afsluttes. I hver kanalsektion indsættes 19 indblæsningsarmaturer, der indreguleres således, at de første spjæld i tunnelen er mindst åbne, og de spjæld der er dybest inde står mest åbne, hvorved ventileringen bliver lige god i hele tunnelens udstrækning. Anlægget udstyres desuden med en separat svejseudsugning, så svejserøg effektivt kan fjernes fra tunnelen, når der udføres reparationer.

Sikkerhedsvagter og walkie-talkies

Netop på grund af de høje temperaturer i den underjordiske tunnel har HOFOR indført strenge arbejdsmiljøregler, fortæller Kennet Rechendorff og fortsætter: ”Vi føler, der er styr på sikkerheden for vores folk. Der skal f.eks. altid være mindst to mand på arbejde i tunnelen samtidig, og de skal være udstyret med en Walkie-talkie, så de hurtigt kan komme i kontakt med folk uden for tunnelen, hvis der skulle opstå en kritisk situation. HOFOR skal altid have sikkerhedsfolk placeret ved udgangene på Refshaleøen og Oslo Plads,
når E. Klinks medarbejdere og andre arbejder nede i tunnelanlægget”, slutter en tilfreds entrepriseleder.