LEVERANDØR & FAKTURERING

For at sikre den mest effektive og hensigtsmæssige behandling af fakturaer til E. Klink A/S har vi følgende krav til modtagelse af fakturaer:

GENERELLE KRAV TIL FAKTURA

  • Faktura skal være udstedt i overensstemmelse med skattestyrelsens regler.
  • Faktura skal altid indeholde fulde navn på bestiller/ordregiver.
  • På fakturaen skal E. Klink A/S’ konteringsreference tydeligt fremgå.

KONTERINGSREFERENCE

Konteringsreferencen, som oplyses af bestilleren/ordregiveren, er en forudsætning for hurtig og sikker behandling af indkomne fakturaer. Mangler konteringsreferencen, vil fakturaen blive afvist og returneret.

Konteringsreferencen skal bestå af én af følgende tre oplysninger:

  • Projektnummer som altid består af otte cifre.
  • Maskine- eller registreringsnummer hvis bestilling vedrører en maskine eller en bil.
  • Finansnummer og initialer i formatet: Afdelingsnummer-finansnummer-initialer.

Bemærk, at E. Klink A/S ikke betaler forsinkelsesrenter, hvis en faktura returneres på grund af manglende konteringsreference.

Er du i tvivl om konteringsreferencen, så kontakt bestilleren/ordregiveren hos E Klink A/S, inden fremsendelse af faktura.

FREMSENDELSE AF FAKTURA

Faktura til E. Klink A/S kan fremsendes på én af følgende tre måder:

FREMSENDELSE PR. EDI

For opsætning kontakt venligst: bogholderi@eklink.dk.

FREMSENDELSE Per MAIl

Fremsendelse af faktura pr. mail skal ske til mailadressen: kreditor@eklink.dk.
Fakturaen skal være vedhæftet mailen i PDF-format.
Der må kun være én faktura pr. PDF-fil, og eventuelle bilag skal være inkluderet i PDF-filen.
Der må gerne vedhæftes flere PDF filer/fakturaer i én mail.

FREMSENDELSE PR. POST

Fremsendelse af fakturaer og kontoudtog per post skal ske til nedenstående adresse:
E. Klink A/S
Att.: Kreditorbogholderiet
Dybendal Alle 10
2630 Taastrup

ØVRIGE HENVENDELSER

Øvrige henvendelser til kreditorbogholderiet, herunder fremsendelse af kontoudtog og rykkere, skal ske til mailadressen: bogholderi@eklink.dk.