• Tegn en serviceaftale – det betaler sig!

  Tegn en serviceaftale – det betaler sig!

  Vi kommer gerne ud og besigtiger dit ventilationsanlæg og giver dig et uforpligtende tilbud på ventilationsservice.
  Kontakt Servicekoordinator Janne Engmark på 23 25 74 40 eller på mail jae@eklink.dk og hør mere om vores fleksible serviceaftaler.

 • Ventilationsservice

  Ventilationsservice

  Generel ventilationsservice sikrer god luftkvalitet, så ejendommens brugere trives i deres hverdag. Derudover sørger teknikerne for at anlæggene altid er energioptimeret, så deres spares penge på driften.

 • Energioptimering

  Energioptimering

  E. Klink råder over højt kvalificerede ventilationsteknikere, der i tæt samarbejde med vores kunder energioptimerer de ofte meget komplekse anlæg, så energiforbruget reduceres betydeligt.

 • Indregulering

  Indregulering

  Her finjusterer teknikkerne ventilationsanlægget, så det kontinuerligt yder så tæt på det optimale virkningspunkt som overhovedet muligt. Et godt indreguleret anlæg giver et godt indeklima og minimerer elregningen.

 • Vagtordninger

  Vagtordninger

  Med mere end 50 servicevogne, er vores beredskab helt i top. Sker der et nedbrud, rykker vi ud efter en fastsat reaktionstid. Er oppetid afgørende for din produktion, er det en god idé, at få en vagtordning med i din aftale.

 • Partikelmålinger

  Partikelmålinger

  E. Klink råder over specialister inden for partikelmålinger i medico- og medicinalindustrien. De er mestre i at foretage fejlfindinger, udføre reparationer samt indregulere anlæggene, så de overholder de strenge krav.

 • Sporgasmålinger

  Sporgasmålinger

  Vores teknikere har stor erfaring i sporgasmålinger i fødevareindustriens laboratorier. Teknikkerne foretager fejlfindinger, udfører reparationer og indregulerer anlæggene, så de overholder de strenge krav.

 • Service på klimaanlæg

  Service på klimaanlæg

  Teknikkerne udfører serviceeftersyn på klimaanlæggene. Komponenterne testes for deres ydeevne og funktionalitet. Er der dele, der ikke fungerer optimalt, udskiftes de og indreguleres til fortsat økonomisk drift.

 • Indeklimamålinger

  Indeklimamålinger

  Indeklimamålinger er forudsætningen for at kunne tilvejebring et godt indeklima. E. Klinks teknikere ved præcis, hvordan målingerne skal foretages og omsætter de indhentede data til konkret indregulering.

 • Brandautomatik

  Brandautomatik

  Brandautomatik kommer heldigvis sjældent i brug, men det er helt afgørende, at det altid virker, hvis der opstår en brand. E. Klink udfører lovpligtig serviceeftersyn i henhold til VENT-ordningens foreskrifter. 

 • Service på automatik

  Service på automatik

  E. Klink har stor erfaring med at yde service på ventilationsanlæggenes automatik. Automatik er krumtappen i behovstyret ventilation, som optimerer energiforbruget og forbedrer driftsøkonomien.

 • Service der giver værdi

  Service der giver værdi

  Vores serviceteknikere kører over hele landet. De er mestre i at foretage fejlfindinger, udføre reparationer samt indregulere anlæggene, så de kører perfekt. Resultatet er et optimalt indeklima og besparelser på elregningen.

Få jævnlig ventilationsservice på dit ventilationsanlæg
- du får et godt indeklima og energioptimal ventilation

Når du får service på dit ventilationsanlæg bliver dit anlæg energioptimeret. Du skåner miljøet for en masse CO2 – og du kan nedbringe dit elforbrug helt op til 50%

 

Alle ventilationsanlæg "taber pusten" over tid

Derfor bør dit ventilationsanlæg efterses og vedligeholdes med ventilationsservice for at sikre et godt indeklima og en fortsat energioptimeret og økonomisk drift.

Ventilationsservice nedbringer dit klimaaftryk - og du sparer penge

Er dit ventilationsanlæg dårligt vedligeholdt bruger det utrolig meget strøm. Det er dyrt, din ejendom får gradvist et dårligere indeklima – og så skader du miljøet med en masse unødig CO2. Det har du mulighed for at lave om på med en serviceaftale.

Når du tegner en serviceaftale, opnår du:

 • Forbedret indeklima
 • Reduktion i CO2
 • Betydelige besparelser på dit elforbrug
 • Øget arbejdsglæde og virkelyst
 • Færre unødvendige driftsstop
 • Hurtig service ved nedbrud

Mange typer ventilationsservice - alle typer anlæg

E. Klink yder ventilationsservice på alle typer ventilationsanlæg såsom CAV, VAV, DCV herunder trykbaserede Pascal-anlæg.

Derudover udfører vi service på automatik, på køle- og klimaanlæg og på ventilationsanlæggenes brandautomatik.

Vi yder også specialservice på laboratorier, medicinal- og fødevareindustri med partikel- og sporgasmålinger. Endelig tilbyder vi forskellige vagtordninger med udrykning ved akutte nedbrud. 

Hvilken ventilationsservice giver dig mest værdi?

Her på siden kan du orientere dig om en række forskellige serviceydelser. Du kan frit kombinere dem efter behov. Dan dig et indtryk og tag kontakt til os.

Få et skræddersyet servicetilbud – ring 4491 2891

Ud fra en dialog om dit behov skræddersyr vi præcis den service, der vil give dig det størst mulige udbytte. Vi kommer gerne ud og besigtiger dit anlæg og giver et uforpligtende tilbud på service.

Læs mere om vores 10 ventilationsservice produkter

Ventilationsservice_Generel_Service_02.jpg

1. Generel ventilationsservice

Jævnligt tilsyn – der gør en forskel

Generel ventilationsservice består af regelmæssige eftersyn, hvor hele anlægget efterses og kontrolleres. Det er den jævnlige service, der sikrer, at dit ventilationsanlæg kører optimalt, lever op til div. myndighedskrav og har et kontinuerligt lavt energiforbrug.

Certificeret kvalitet med VENT-ordningen

E. Klink er medlem af VENT-ordningen. Alle medarbejdere med ansvar for service er således certificerede efter VENT-ordningen. Det er din garanti for, at alt ventilationsarbejde og serviceeftersyn udføres efter fastsatte kvalitetsnormer.

Dokumentation for effektivt vedligehold

Såfremt der findes defekte eller ineffektive komponenter på anlægget udskiftes disse. Med elektronisk måleudstyr og tilgang til anlæggets CTS-system m.m., sikrer vores teknikkere, at ventilationsanlægget fungerer som det skal, og at det er tilfredsstilende indreguleret, så det overholder de fastsatte krav. Der ydes endvidere lovpligtig service på brandautomatik. Endelig udfærdiges en rapport som dokumentation for anlæggets driftstilstand og energiforbrug.

Udbyg din serviceaftale med en vagtordning og specialservices

Du kan skræddersy din serviceaftale, så den passer præcis til dine behov. Ring på 23 25 74 40 eller mail jae@eklink.dk og lad os få en dialog.

E-Klink-Ventilation-Indregulering-Ny.jpg

3. Indregulering

Energibesparelser på helt op til 50%

Forskellen på luftkvalitet og energiudnyttelse mellem et velreguleret og et dårlig reguleret ventilationsanlæg kan være helt op til 50%. Det er med andre ord via indregulering, at vi kan skrue ned for elregningen og op for trivsel, virkelyst og klimasikring.

Et top-tunet ventilationsanlæg

Med elektroniske instrumenter måler vores erfarne teknikkere på luftmængder, temperaturer, luftfugtighed, lufthastighed, tryk, effekt og virkningsgrad. Ud fra de registrerede data, kan de efterfølgende indregulere dit anlæg, så det kommer til at yde tæt på det optimale virkningspunkt.

En serviceaftale sikrer dig optimal drift

Med en serviceaftale hos E. Klink vil du få dit ventilationsanlæg kontrolleret og indreguleret med jævne mellem – og dermed får du vished for, at dit anlæg altid kører optimalt med et godt indeklima og et minimalt energiforbrug.

Ventilationsservice_Specialservice_Medicinal_og_lab.jpg

5. Specialservice – medicinalindustri og lab.

Service af særligt kritiske områder – herunder renrum m.m.

E. Klink har gennem årtier udført installation og service på store og komplekse ventilationssystemer inden for nogle af de største hospitaler, laboratorier og medicinalvirksomheder.

Vi udfører således serviceeftersyn, tests og kontrol af særligt kritiske områder som fx i renrum, kontrollerede områder og stinkskabe. E. Klink anvender kun akkrediteret kalibreret måleudstyr.

Partikelmålinger

Et renrum er et produktionsmiljø, hvor der kræves et lavt niveau af miljømæssige forureningskilder så som støv, luftbårne mikrober, aerosoler (luftbårne partikler) og kemiske dampe. Luften indenfor recirkuleres konstant gennem såkaldte High Efficiency Particulate Air (HEPA) filtre.

I renrum er det nødvendigt at måle på mange forskellige, kritiske parametre; herunder fugt,temperatur, differenstryk og partikler. Partikelmålinger sikrer, at de kontrollerede områder og renrum overholder de strenge myndighedskrav.

Ventilationsservice_Klima_Køl_og_Frys-02.jpg

7. Service på klima-, køle- og fryseanlæg

Rengøring og vedligehold

Regelmæssig rengøring er et centralt element for at sikre optimal drift af et klima-, køle og fryseanlæg.

Derudover består vores service i at:

• Måle og justere tryk- og temperaturforhold
• Efterse de elektriske komponenter
• Kontrollere de mekanisk funktioner

Ventilationsservice_Brandautomatik_01.jpg

9. Service på brandautomatik

Garanti for kvalitet og sikker service med VENT-ordningen

E. Klink er medlem af VENT-ordningen og således certificeret til at udføre service på alle typer ventilationssystemer, herunder også brandautomatik. Det er din garanti for at vores teknikere er uddannet og certificeret til at yde serviceeftersyn og vedligeholdelsesarbejde efter VENT-ordningens kvalitetsnormer.

Lovpligtige eftersyn

E. Klink kan således udføre lovpligtige serviceeftersyn af brandautomatik, hvor automatikken kontrolleres og testes. I denne forbindelse sikres, at alle brand- og røgspjæld fungerer som de skal. Identificeres der fejl eller mangler udbedres disse, hvorefter der gennemføres nye tests med eventuelle nye komponenter og automatik.

Tilstandsrapport med dokumentation

De lovpligtige eftersyn afsluttes med en tilstandsrapport, som dokumenterer, at brandautomatikken fungerer og lever op til myndighedskravene.

Ventilationsservice_Energioptimering_01.jpg

2. Energioptimering

Opgradering til nye energieffektive komponenter

Energioptimering inkluderer alt fra udskiftning af ineffektive komponenter som fx ventiler, filtre, spjæld og ældre remtrukne motorer til en totalrenovering af hele ventilationsanlægget, såfremt anlægget er uddateret og nedslidt.

Kvalificeret energirådgivning

Med et grundigt eftersyn af dit anlæg kan E. Klink vurdere, hvad der bør gøres – herunder tage stilling til, hvilken anlægstype der vil være den mest optimale at styre din ventilation ud fra: CAV (Konstant luftmængde), VAV (Variabel luftmængde) eller DCV (Behovsstyret luftmængde).

5 ting E. Klink tilbyder ved en energioptimering:

1. Undersøge dit anlæg – og give dig en tilstandsrapport og et godt tilbud
2. Udskifte nedslidte og defekte dele med nye energieffektive komponenter
3. Driftsoptimere dit nuværende anlæg med en grundig indregulering
4. Udfærdige en professionel behovsstyret driftsplan for anlægget
5. Øge den automatiske, behovsstyrede regulering af ventilationssystemet

Ventilationsservice_Vagtordning_02.jpg

4. Vagtordninger

Når driftsstop er kritisk for din virksomhed

Når nedbrud af ventilations-, køle- og fryseanlæg er ensbetydende med produktionsstop eller beskadigelse af fødevare, medicin o.lign., er en vagtordning den helt rigtige løsning.

Med en fleksibel vagtordning undgår du længerevarende driftsstop, der kan have store økonomiske konsekvenser. En vagtordning er med andre ord din garanti for høj oppetid.

Få en kundetilpasset vagtordning

Med mere end 50 serviceteknikere og 50 servicevogne tilbyder vi effektive vagtordninger med hurtige reaktionstider ved nedbrud af vitale systemer.

Sammen med dig fastsætter vi reaktionstider, nødrutiner og kontaktplaner mv., så du altid er godt sikret. En vagtordning kan frit kombineres med andre serviceprodukter, som du ser her på siden. 

Ventilationsservice_Specialservice_Fødevareindustri_01.jpg

6. Specialservice – fødevareindustri

Når renhed, kontrol og hygiejne er i højsædet

E. Klink har stor erfaring med opbygning og service af store og teknisk krævende ventilationssystemer inden for fødevareindustriens produktionsmiljøer samt i køle- og fryserum m.m.

Derudover yder vi service og vedligehold i de kliniske miljøer som fx i laboratorier med stinkskabe.

Sporgasmålinger

I stinkskabe, hvor der udføres kemiske forsøg, er der risiko for udslip af farlige stoffer i gasform. E. Klinks kontroleftersyn sikrer, at stinkskabet er tæt, at udsugningen er tilfredsstillende, og at indåndingszonen er fri for sporgasser, når det er i brug.

Teknikerens måleresultater registreres i en rapport, der fungerer som dokumentation, for at alle lov- og sikkerhedskrav er opfyldt.

Ventilationsservice_Indeklimamålinger-02.jpg

8. Indeklimamålinger

Ud fra en dialog med dig om bygningens differentierede anvendelse, aktivitetsniveau og varmebelastning defineres succeskriteriet for indeklimaet i bygningen. Med dette udgangspunkt foretager vores teknikere diverse indeklimamålinger.

Her måles og reguleres lufttemperatur, luftfugtighed, luftkvalitet (udskiftningsgrad), træk, støj samt den mængde energi, der skal til for at drive anlægget.
 

Ventilationsservice_Automatik_-01.jpg

10. Overvågning og service på automatik

I takt med den teknologiske udvikling – og et stigende ønske om at behovsstyre og reducere energien til ventilations-, klima-, køle- og fryseanlæg – bliver anlæggene reguleret og styret af automatiksystemer. Service og overvågning af automatikken er således blevet en stadig mere central del af vores servicetilbud.

Konstant overvågning

Foruden at styre og regulere, overvåger og registrerer automatiksystemet også anlægets driftstilstand. Automatikken melder således, om der er fejl, udfald eller nedsat drift på dele af systemet. Ud fra disse informationer kan vi se, hvor i systemet der er problemer, og hvad der sandsynligvis er galt.

Optimal drift og oppetid

Formålet med automatik er at få identificeret driftsproblemer, så snart de opstår, og dermed få muligheden for at kunne gribe ind med reparationer og justeringer med det samme. Herved opretholdes en optimal drift og oppetid på anlægget med et fortsat minimalt energiforbrug.

Fleksibel serviceordning

Med en serviceaftale kan du selv bestemme, om vores teknikere skal tilgå anlæggets CTS-system i din ejendom, eller om driftsdata skal indrapporteres online direkte til vores serviceafdeling. Uanset hvilken overvågningsform du måtte ønske, er vores teknikere hurtige til at identificere et driftsproblem og afhjælper det hurtigt.

Janne-Engmark.png

Vil du høre mere om vores serviceaftaler - så kontakt:

Servicekoordinator
Janne Engmark
Mobil: 23 25 74 40 
E-mail: jae@eklink.dk

im2.jpg

E. Klink er medlem af VENT-ordningen

Vi er certifiseret til at undersøge og vedligeholde ventilationsanlæg under VENT-ordningen. Din garanti for godt håndværk. Læs mere