1
Generel ventilationsservice

Jævnligt tilsyn – der gør en forskel

Generel ventilationsservice består af regelmæssige eftersyn, hvor hele anlægget efterses og kontrolleres. Det er den jævnlige service, der sikrer, at dit ventilationsanlæg kører optimalt, lever op til div. myndighedskrav og har et kontinuerligt lavt energiforbrug.

Certificeret kvalitet med VENT-ordningen

E. Klink er medlem af VENT-ordningen. Alle medarbejdere med ansvar for service er således certificerede efter VENT-ordningen. Det er din garanti for, at alt ventilationsarbejde og serviceeftersyn udføres efter fastsatte kvalitetsnormer.

Dokumentation for effektivt vedligehold

Såfremt der findes defekte eller ineffektive komponenter på anlægget udskiftes disse. Med elektronisk måleudstyr og tilgang til anlæggets CTS-system m.m., sikrer vores teknikkere, at ventilationsanlægget fungerer som det skal, og at det er tilfredsstilende indreguleret, så det overholder de fastsatte krav. Der ydes endvidere lovpligtig service på brandautomatik. Endelig udfærdiges en rapport som dokumentation for anlæggets driftstilstand og energiforbrug.

Udbyg din serviceaftale med en vagtordning og specialservices

Du kan skræddersy din serviceaftale, så den passer præcis til dine behov. Ring på 23 25 74 40 eller mail service@eklink.dk og lad os få en dialog.